Dialogy - X faktor úspěchu

Kapacita akce: 100

Volných míst: 34

Leaders are born or Made? Ken Way, Marian Jelinek - 2. 5. 2017 - Ostrava - Dolní oblast Vítkovice, Ruská 2993